Fisioterapeuta Marc Tondo

Marc Tondo, sóc fisioterapeuta col·legiat nº 17104

 Sóc Marc Tondo, fisioterapeuta graduada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Sóc fisioterapeuta col·legial.
Tinc experiència a l’hospital, en hospitals com l’Hospital Universitari Parc Taulí, l’Hospital Asepeyo Sant Cugat, Vall d’Hebron, entre d’altres.
D'altra banda, també tinc recorregut com a fisioterapeuta esportiva, amb més de 2 anys d'experiència en diferents
equips de futbol.

Marc Tondo

AC FISIOTERÀPIA

  Carretera Matadepera 155,
Terrassa, 08225, (Barcelona)

  601033639